slide-algemeen

Tarieven

Tarieven

 Tarieven

Per consult (30 minuten):

Energetische therapie / massage  € 39,00

Dry needling / acupunctuur in combinatie met energetische therapie  € 45,50

Afstand behandeling fysiek praktijk en beeldbellen:   € 39,00

Afstand behandeling foto:   € 25,50

Vergoeding

De kosten van het consult voor Energetische therapie (code 24012) worden mogelijk geheel of gedeeltelijk vergoed via uw aanvullende zorgverzekering. Het consult valt binnen de Alternatieve Geneeswijzen of Natuurgeneeskunde. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekering. Alle behandelingen in mijn praktijk bestaan uit Energetische therapie en worden, indien nodig, gecombineerd met massage. Het tarief voor een consult (30 minuten) á € 39,00 voor energetische therapie is vrijgesteld van BTW.

AGB code praktijk: 90064843

AGB code zorgverlener: 90105553

Registratienummer VVET: 18011

Registratienummer RBCZ: 180652R

KvK: 53195302

Alle consulten zijn op afspraak. Afspraak afzeggen? Doe dit tenminste 24 uur van tevoren, om te voorkomen dat deze in rekening gebracht wordt.

Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging Verbond van Energetische Therapeuten (VVET) en koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ).

Uw (persoons)gegevens worden verwerkt conform de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar het Privacy Reglement voor Therapeuten van de VVET

Beroepsvereniging VVET

VVET staat als vereniging borg voor de kwaliteit en kunde van de aangesloten therapeuten. Deze therapeuten functioneren zelfstandig binnen de gezondheidszorg en staan onder toezicht en controle van de VVET. Zij zijn verplicht zich te conformeren aan de VVET statuten en normdocumenten. Denk daarbij aan bijscholing, intervisie, visitatieplicht en inschrijving bij de stichting Register Beroepsbeoefenaren Complemtairen Zorg (RBCZ). Hiermee conformeren zij zich aan het onafhankelijke Klacht- en Tuchtreglement voor de natuurgerichte gezondheidszorg van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) (VVET /klachtenprocedure)

 

Register RBCZ

De RBCZ is een organisatie die therapeuten, werkzaam in de complementaire en alternatieve gezondheidszorg, die mogelijkheid biedt zich gekwalificeerd te registreren. En die belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie geeft over de aangesloten beroepsbeoefenaren. De RBCZ bewaakt eveneens de kwaliteit van therapeuten door kwalificatie van de aangesloten beroepsverenigingen. Dit alles met de bedoeling, dat een cliënt in de complementaire en alternatieve zorg op een integere, verantwoorde en veilige manier wordt behandeld en/of begeleid.

 

               

 

Bereikbaarheid

Het adres van de praktijk is Hofkamp 6, 7135 TW in Harreveld. Er is parkeergelegenheid voor de praktijk. Ook is de praktijk bereikbaar met openbaar vervoer. Plan hier uw reis: 9292 Reisplanner OV

Stuur een email

Of bel: 0544 377345